Greške pri lečenju mucanja

milosMiloš: „Moj glavni savet je, ako smo opterećeni sa željom da prestanemo da mucamo, moramo postati opterećeni i sa vežbama koje nam omogućavaju da prestanemo da mucamo.“

 

 

 

 

Dr Vorobjev / Prevodilac Jelena: Miloše ispričaj o sebi, koliko imaš godina, čime se baviš?

Miloš: Ja sam Domanović Miloš. Imam 23 godine. Trenutno studiram informatiku.

Dr Vorobjev / Prevodilac Jelena: Reci kako si vežbao od poslednjeg susreta sa doktorom do sada i šta si radio da bi postigao rezultat.

Miloš: U početku sam redovno vežbao i pridržavao sam se svega što mi je rekao doktor, ali upao sam u zamku i kada sam naučio da govorim bez zamuckivanja. Ja sam i dalje izbegavao konverzaciju na ulici i sa nepoznatim ljudima gde sam napravio grešku.

Dr Vorobjev / Prevodilac Jelena: Pošto drugi put prolaziš terapiju da kažeš koje greške ne treba da prave novi pacijenti za vreme terapije i posle terapije.

Miloš: Moj glavni savet je, ako smo opterećeni sa željom da prestanemo da mucamo, moramo postati opterećeni i sa vežbama koje nam omogućavaju da prestanemo da mucamo.

Mucanje terapija